Saturday, August 28, 2010

Reidobs! We Read! 2010-08-28

Reidobs! We Read! Ni Legas! Wir Lesen! - 2010-08-28
27. Ab God evälom utosi, kelos binon fopik lo volanef, ad jemükön sapanis, ed utosi, kelos binon fibik lo volanef, God evälom ad jemükön nämädanis,

1 Cor 1:27
27. But the foolish things of the world hath God chosen, that he may confound the wise, and the weak things of the world hath God chosen, that he may confound the strong.

1. Korintanoj
27. sed Dio elektis la malsaghajn objektojn de la mondo, por hontigi la saghulojn; kaj Dio elektis la malfortajn objektojn de la mondo, por hontigi la fortajn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ab = but = sed
God = God = Dio
välön = to choose = elekti
fopik = foolish = malsagha
sapik = wise = sagha

No comments:

Post a Comment